Блог на Пламена Сертева. Представя свои фотографии, рисунки и арт проекти, споделя за работата си с деца и в Арт група "Идействие".
Блог на студенти първи курс в СУ "Св. Климент Охридски", специалност "Педагогика".
Изпълнител и преподавател по гъдулка.
Пианист и педагог.