Блог на Иван Здравков за монтенизъм, поезия и литература.
Поезия, музика и есета по философия.
Поезия, разкази, публицистика.
Дневникови записки, стихове, разкази, статии.
Блог на Момчил Миланов. Поезия.
Книга на Иван Стамболов с 23 текста, пародиращи лирическите жанрове, и картини от Греди Асса.