Блог със стихове от Надежда Искрова.
Блог на Славимир Генчев за поезия и публицистика.
Блог на Красимир Едрев за поезия.
Блог на Валери Станков за поезия.
Блог на Левена Филчева.
Блог за авторска поезия на Божидар Пангелов.
Блог на Иван Здравков за монтенизъм, поезия и литература.