Редки и антикварни заглавия, популярна литература, специализирани издания, албуми, учебници, чуждоезична литература и др.
Книжарница за специализирана икономическа, счетоводна, нормативна, правна, техническа, научна и земеделска литература.
Издава икономическа, правна и учебна литература.
Издателство за българско и европейско право.