Пътеводител в света на танците, музиката и театралното изкуство.
Система за разпространение на билети за културни, спортни и други обществени прояви в Централна и Източна Европа.
Създава и разпространява театрални и танцови продукции, видеофилми, провежда семинари, курсове, уъркшопове, експедиции и др.
Система за продажба на билети за културни и спортни събития.
Състав и репертоар на театъра. Новини и видео.