Информация за курсове по приложни изкуства и дизайн.
Творческо студио на дизайн революционери.
Арт студио на дизайнерката керамичка Екатерина Лашова.
Проекти графичен и уеб дизайн, статии с отзиви в пресата.
Художник. Творби от самостоятелни изложби и отзиви в медиите.
Професионална организация на архитектите, ландшафтните архитекти и урбанистите. Новини, документи, регистри...
Художник. Галерия илюстрации и дизайн.
Конкурс за студенти по архитектура, ландшафтна архитектура, урбанизъм, изящни и приложни изкуства.
Стенни пана с основа памук и вътък вълна.