Отворен за свободно публикуване на авторски текстове, редактиране и коментиране.
Блог на Цвета Стоева.
Блог на Владо Трифонов с разкази и публицистични текстове.
Блог на един пътешественик.
Книгата на автора в pdf. Информация за издадени книги и отзиви.
Блог на Стефан Кръстев за поезия и проза.
Биография, откъси от книги.
Сайт на режисьора Радослав Гизгинджиев с интервюта и информация за негови филми. Стихове и проза.
Поезия, разкази, публицистика.
Дневникови записки, стихове, разкази, статии.