Дизайнер промишлена естетика. Лични проекти и галерия скици в областта на промишления дизайн.
Студио за индустриален дизайн.
Адвокатска кантора в областта на интелектуалната собственост.