Рубрика на вестник "Капитал Light". Възможност за добавяне на коментар.
Биографични данни, откъси от книги, рецензии и интервюта с автора, графики.
Разкази на автора и преводи от английски.
Проза и преводи. Биографични данни.
Стихове и разкази от различни автори.
Блог на Деница Райкова за преводи и собствено творчество.
Блог на Иванка Могилска. Стихове, разкази, приказки.