Информация за историята на храма и неговия патрон, за извършваните тайнства и ритуали, новини за събития.
Езотеричен център за личностно развитие и духовност.
Поезия и статии за самопознание.
Православни и културно-образователни пътувания.
Блог на Светльо Ангелов по богословски теми.
Георги Желязков споделя преживяванията си отвъд границите на познатия свят и свои практики за личностно развитие.
Статии, лекции и проекти за създаване на по-удобно, здравословно и хармонично място за работа и живот чрез Фън Шуй.
Книги и статии, прилагащи благовестието на Исус Христос във всяка област от живота.
Книгохранилище и архив на статии с езотерична тематика.
Национален цифров регистър на молитвените домове на традиционно представените вероизповедания в страната – християнско, мюсюлманско и юдейско вероизповедания.