Християнски проповеди.
Информация за издадени книги и видео беседи за духовния живот и тяхното влияние върху здравето и съдбата.
Блог на богослова Драган Бачев, в който представя статии, свързани с православното учение и молитви.
Сайт на Гита Мерджанова за окултна астрология.
Привърженик и последовател на Всемировия Учител Беинса Дуно. Притчи, молитви и беседи, информация за пътувания и добротворчество.
Информация за историята на храма и неговия патрон, за извършваните тайнства и ритуали, новини за събития.
Езотеричен център за личностно развитие и духовност.
Поезия и статии за самопознание.
Православни и културно-образователни пътувания.