За обединение на християнските църкви. Представяне на вероизповеданието и свещенослужителите, църковен устав. Библиотека с философска и религиозна литература.
Блог на Николай Гочев с богата уеблиография по въпроси, свързани с християнството и историята.
Портал за българското културно наследство.
Личен блог на презвитер Михаил Новак. Проповеди, размисли върху Свещеното писание, статии, преводи, анотации на филми, афиши на културни събития.
Пътеводител с обща информация и история на манастирите в България.
Православна църковно-славянска книжнина в pdf формат.
История на храма, новини из енорийския живот, информация за тайнства и ритуали, последен брой на в. "Енорийски лист".
Издателство за литература в областта на здравето, психологията, етиката и религията. Онлайн продажба на книгите на издателството.