Християнско сдружение, асоцииран член на Евангелски алианс.
Библиотека, публикации, консултации. Статии върху историята на протестантството в България.
Преглед на най-интересните текстове от католическите издателства от целия свят.
Манастири и енории, новини от църковния живот, текущ брой и архив на сп. "Православно слово", онлайн читалня.
История на манастира, легенди, галерия снимки.
История и архитектура на манастира, църква, музей, библиотека. Кратко животоописание на Свети Йоан Рилски Чудотворец. (По материали от книгата на проф. М. Коева за Рилския манастир.)
България и света в християнска перспектива.
Християнски книги, писани от членовете на Служението, основно от Стефан Главчев, и преводни книги.
Новини, история, митрополити, храмове, манастири, дарения.