Християнски образователен сайт.
Християнски новини, статии, проповеди.
Християнски портал: новини и събития, богословски статии и коментари, секти и култове, разкази и стихове.
Информация за Българска православна църква, регистрирани и нерегистрирани вероизповедания и учебни заведения, новини, коментари, анкета, календар.
Информационно пространство по въпросите на Църквата, Православието и християнския начин на живот.
Художествена проза и поезия, преводни статии на съвременни богослови, дискусии на богословска и религиозно-философска тематика.
Разположение на манастира, стара и нова история, храмов празник, галерия. За св. Иван Рилски.
Преводи на православното богослужение от църковнославянски на книжовен български език.
Български православен каталог със събития, анализи, интервюта, читалня, календар, Библия.
Официални документи, новини, библиотека, Библия, публикации, галерия икони.