Местна църква в Монреал на българските евангелски християни. Библиотека с книги в pdf.
Четива за духовното, подбрани от Атанас Дюлгеров.
Сайт в защита на адвентната теология.
Месечно издание за религия. Съдържание на броевете.
Православен форум. Религия, вяра, философия, култура, богословие и практика.
Блог за азиатска литература, изкуство, култура и история.
АБВ форуми за религия и мистика.
Сайт за разпространение на Божието слово сред християни от различни деноминации.