Българо-английско-български интернет речник.
Англо-български двупосочен речник.
Двупосочен онлайн речник. Вграждане в Mozilla Firefox.
Професионален българо-английски и английско-български комбиниран речник; повече от 200 000 дефиниции, десетки хиляди фрази, потребителски речници.
Програма-речник за ускорено изучаване на английски (немски, испански) език с възможности за индивидуални настройки. Превод и изговаряне.
Английско-български online речник.
Английско-български и българо-английски речник на Стефан Ангелов. Достъпни са различни версии на програмата.
База с думи за проверка на правописа, проверка за съгласуване на частите на речта и сричкопренасяне. Двупосочен българско-английски речник, речник на компютърните термини, синонимен речник, политехнически английско-български речник.
Статии, коментари, новини за специализирани издания в областта на образованието, научната и академична дейност, както и на издания за широката читателска публика.
Многоезични речници - платени и безплатни. Говорящи речници.