Тълковен, синонимен, правописен и българо-английски речник на едно място.
Програма за правописна и пунктуационна проверка за работа с кирилица, сричкопренасяне, слято и разделно писане, синоними и антоними, граматическа и стилова редакция. Английско-български и българско-английски речници.
Нов медиен речник, издание на Фабер (pdf).
Легенди и предания, ръкописи и исторически извори, открития, факти, фотоси, справочник, речник на остарели думи, покупка на книги по темата.
Статии и новини за историята и културата на България: владетели, съкровища, храмове, крепости, легенди, личности, селища, тематични речници.
Онлайн тълковен речник на българските думи и някои чуждици.
Online обучение по английски за българи: граматика, уроци, тестове, речник, за децата, препратки.
Онлайн речници, разговорници, многоезичен преводач.