Информация за реториката и ораторството, за известни оратори и техните речи. Институции, публикации, събития.
Магистърска програма "Реторика" във Философския факултет на СУ “Св. Климент Охридски“.