Преподавател по лингвистика и славянски езици и литератури в университета на Южна Калифорния. Езиковедски статии и материали.
Проекти по компютърна лингвистика и Semantic Web, разработвани от учени на БАН. Публикации, ресурси, събития.