Емигрантски поглед върху Америка: разкази и статии от Георги Ушев на социална, военна, икономическа, космическа тематика.