Статии, посветени на християнството и младите хора.
Обучава бакалаври и магистри в направленията: информатика и компютърни науки, комуникационни и компютърни мрежи и системи, архитектура и урбанистика, строителен инженер.
Студентски портал.
За фондацията. За Блага Димитрова. Стипендии за магистри от литературоведските програми на СУ "Св. Климент Охридски".
Материали за обучение и самоподготовка, ориентирани към учащи се от всички възрасти.
Списък с висшите учебни заведения в България.
Неформална организация на студенти от специалност Европеистика на Русенския университет “Ангел Кънчев”.
Официален сайт на катедрата по славистика. Учебни материали, преводи, новини.
Студентски портал. Информация за университети, изпити, пътувания, реферати, дипломни и курсови работи.