Каталог с всички български университети.
Условия за участие, условия на задачите, награден фонд.
Асоциация в помощ на академичната общност в България. Информация за университети, проекти, изгодни предложения за обучения и пътувания.
Студентски любителски театър в Софийския университет.
Студентски блог за анимация.
Клуб на българските студенти в Кьолн, Германия. Актуална информация за дейността на клуба - културни събития, срещи, изложби и др.
Студентски сайт за културни новини.
Фонд в подкрепа на студенти, изучаващи изобразителни изкуства и музика.
Материали за студенти и ученици.