Занимания по философия в детската градина, с цел обучение на децата в мислене.
В помощ на децата и детското творчество. Списание "Аз съм българче".