Занимания по философия в детската градина, с цел обучение на децата в мислене.
В помощ на децата и детското творчество. Списание "Аз съм българче".
Създава и развива проекти в областта на: обучения и тренинги, PR и комуникации, изкуство и творческо мислене, консултации.