Книжарница за специализирана икономическа, счетоводна, нормативна, правна, техническа, научна и земеделска литература.
Специализирана книжарница за техническа литература и пособия за рисуване и чертане.
Издателство за литература в областите икономика, мениджмънт и техника.
Издателска къща за специализирана техническа периодика в областта на индустриалната техника и технологии, енергетиката и сградните инсталации.
Специализирана онлайн книжарница за техническа литература, нормативни документи, наръчници и помагала за строителството.
Немско-българска издателска къща за техническа, компютърна и справочна литература. Периодика.
Издателство за техническа, справочна и учебно-помощна литература, нови книги, очаквани заглавия, анотации.
Фирма за доставки на научна и професионална литература и периодика от водещите световни издателства.
Специализирана книжарница за медицинска и техническа литература.