Новини, информация за Института по балканистика и Центъра по тракология. Публикации, архиви, библиотека, изследователски проекти.
Новини, издания, библиография, информация за работата на Центъра.