Артисти от различни сфери на изкуствата, които работят със социално изолирани групи.
Куклено-драматична формация.