Литературен историк и теоретик. Новини, статии, рецензии, курсове, информация за издадени книги.
Издателство за книги в областта на икономически и политически науки, съвременни поведенчески и социални науки, философия, хуманитаристика, история.
История на съюза, биографии, библиотека с различни текстове и презентации, галерия снимки от изминали събития, публикации.
Блог. Биобиблиография. Теория, поезия, проза.