Издание на Съюза на българските филмови дейци.
Трейлъри на коледни филми.
Продуцентска къща за кино и телевизионни филми и реклама.
Рекламно и продуцентско студио.
Видео кастинг на телевизионния сериал "Ескейп".
Свободно място за култура, за обмен на идеи и гледни точки в сферата на публичния и обществен дебат.
Научно-популярни филми в различни области на знанието.
Резюмета и откъси на книги, представяне на филми и сериали и форум.
Онлайн платформа за гледане на български филми.
Рецензии за премиерни филми, филмова музика, нови заглавия на книги, новини от света на киното.