Информация за европейски културни проекти. Специализирани консултантски услуги и обучения в областта на културата и творческите индустрии.
Информация относно възможностите на програмата на Европейския съюз „Култура” 2007–2013.