Дейността на състава е посветена на българския фолклор и митология.
Любителска група за изучаване и популяризиране на българските народни танци.
Събира, съхранява, записва и изпълнява на живо автентични песни и танци от Пиринския край.
Майстор на гъдулки.
Изпълнителка на народни песни - македонски, родопски, граовски, шопски, тракийски.
История на занаята, информация за технологията, галерия с изделия от плъст.
История на фестивала, информация за статут и регламент, програма.
Фолклорна формация на Милен Иванов и Даниел Спасов.
Издателство за учебна литература и детски фолклор.