Журнал за висококачествени снимки, мултимедия и статии.
Фотограф, галерия.
Ежегоден фестивал, събиращ хора на изкуството в село Горна Бела Речка, Врачанско.
Представяне на фотография и място за професионални контакти между фотографи. Новини, базар, форум.
Блог на Мина Стоянова
Блог за хайку, хайга, суми-е и фотография.