Студио за фотография и реклама на Ирен Леви и Васил Къркеланов.
Фотограф. Галерия продуктова, рекламна и портретна фотография.
Блог с фотографии на Ясмина.
Фотограф. Галерия с модна фотография и откъси от видеоклипове и филми, на които е режисьор.
Висококачествена цифрова фотография и оригинални картини.
Фотограф. Галерия портретна фотография.
Фотограф. Галерия черно-бяла пейзажна фотография.
Фотограф. Галерия модна, рекламна и едиториал фотография.
Фотограф. Галерия аналогова фотография и проекти.