Издателство, специализирано в областта на документалните и изворовите издания.
Авторски и преводни текстове по църковна история и богословие.