Последно добавени

Електронни ресурси за дистанционно обучение по медиевистика.
Билети за културни, социални или спортни събития и информация за културните процеси в различни региони на България и в други страни.
Колекция от средновековни ръкописи, първопечатни и старопечатни книги, стари и нови български книги, списания и вестници - близо 4 000 фототипно представени издания (X-XXI в.).
Издателство за детска литература с възможност за онлайн поръчване.
Фондация за уреждане, обнародване и изследване на богатото наследство на Зографския манастир.

Партньори

Сайт за изучаващите старогръцка литература в Софийския университет. Конспекти, списъци с литература, препратки към справочници и текстове.
Новини, документи, статии, библиотека, в. "Фалмис", музика от Банат, форум.
Списание за история. 4 броя годишно.

Препоръчани

Роман на Людмила Филипова.
Преводни и български текстове: художествена литература, критика, хуманитаристика; информация за конкурси.
Галерия за изобразително изкуство. Подпомага и разпространява творби на автори с психически и физически увреждания.