Стихове. Биографични данни.
Страници от поетичната книга на Мария Чомакова.
Графики и поезия от Айлин Хакова.
Блог със стихове на поетесата.
Блог с поезия на Яна Монева.
Блог на Елка Стоянова с поезия, пътеписи, размисли...
Блог за поезия на Александра Пашова и любимите й автори.
Стихове и преводи на Диана Павлова.