Хайку от Константин Трендафилов.
Стихосбирка на Албена Тодорова.
Цялата поезия и слово на и за Иван Методиев, събрани от Георги Георгиев.
Стихове от Галина Николаева Златева.
Блог на Николай Владимиров с негови стихове.
Блог със стихове, коментари, взети интервюта и снимки от поетични двубои.
Стихове от Родена Борисова.
Поезия от Мартин Костов.
Поезия и кратка проза от Стефан Гончаров.