Колекции, изложби, новини за събития, виртуален тур из музея.
История и легенди, фоторазходка из археологически обекти, информация за фестивала "Перперикон".
История, архитектура, галерия стенописи и виртуален триизмерен модел.
Информация, изложби и експозиции, програма на образователни занятия с деца, карти и схеми, фотогалерия.
Национален музей на открито. История, колекции, експозиции. Електронни издания.
Архивни документи с историческо значение: Централен държавен архив, Централен военен архив, Териториален държавен архив. Достъп. Библиография. Фондове.
Информация за дейността на музея, неговите експозиции и предстоящи събития.
История на музея, етнографска експозиция, календар на събития, издания.