1. Автори (12)
Сайт за търсещите независимост и свобода. Съдържа библиотека, статии, галерия и форум.
Поезия, музика и есета по философия.
Сайт за източна философия, религия и култура.
Тримесечно списание по философия на Стопанска академия "Д. Ценов" - Свищов.
Страница на дисциплината "Философия" в Стопанска академия "Д. Ценов", Свищов. Библиотека с текстове по философия, сп. "Диалог", образование по философия.
Съдейства за професионалното развитие на преподавателите по философия, като развива образователна, изследователска и издателска дейност.
Кратка информация за института, научни проекти, семинари и конференции, доклади, статии.
Сайт на Иван Колев с препратки към философия и изкуство.
Месечно електронно списание. Издава Центърът за изследвания и разпространение на политически и философски идеи при Философския факултет на ЮЗУ „Н. Рилски” – Благоевград.
Личен сайт на писателя, преводача и критика Димитър Кирков. Може да прочетете негови романи, разкази, литературна критика, есеистика, отзиви за него (pdf). Преводи на Вл. Соловьов, М. Гершензон - В. Иванов, сб. "Вехи".