1. Автори (9)
Обучение по когнитивно-поведенческа психотерапия на психолози, лекари, социални работници и студенти по психология.
Материали върху различни области на психологията - депресия, личност и среда, неврология, приложна психология, секс, стрес, илюзии на възприятието.
База данни на психолози в България, подредба по категории. Тестове по психология.
Техники за запаметяване. Курс на д-р Г. Цигаровски.
Курсове, консултации, хипнотерапия. Статии, тестове.
Сайт на Людмила Боянова за психология. Форум.
Обучение, организационно консултиране, публикации.