1. Автори (9)
История и цели, етичен кодекс, документи, регистър на психотерепевтите в България, публикации.
Блог на Елисавета Димитрова - сертифициран водещ по холотропно дишане.
Сайт на Даниела Стоянова за аналитична психотерапия.
Психолог, невро-лингвистичен програмист.
Клиничен психолог и когнитивно-поведенчески психотерапевт.
Сдружение на хора с интереси в областта на аналитичната психология и психотерапия. История и структура, обучителна програма, новини, статии.
Психологично консултиране със Светослав Кирилов.
Сайт на Росица Вакъвчиева за приложна психология. Форум.
Изследователска лаборатория за проучване на физически и психологически реалности, информационния обмен и гравитацията.