1. Автори (11)
Практически курсове с психотерапевта Алексей Бъчев.
Онлайн психологически консултации и терапия за уязвими социални групи.
Портал за психодрама и действени методи.
Курсове и семинари. Статии по смехотерапия и самоусъвършенстване.
Сайт на млади психолози, предлагащи различни похвати за активиране на човешкия потенциал.
Позитивна психология.
История и цели, етичен кодекс, документи, регистър на психотерепевтите в България, публикации.
Българска асоциация за дълбинна психотерапия по метода на Хелън Бони за Водено с музика въображение. Среща с метода, методология, стандарти, информация за практикуващи терапевти.
Блог на Елисавета Димитрова - сертифициран водещ по холотропно дишане.