Бутиково издателство, специализирано за издаване на книги от и за велики личности.
Издателство за детска литература с възможност за онлайн поръчване.
Специализирано издателство за издаване на антропософска литература и на творчеството на Рудолф Щайнер.
Страница на Издателско ателие "Аб", която дава място за литература, рецензии и отзиви, със специални рубрики "Музикални опуси" и "Антропософия".
Издава книги за деца и възрастни.
Разпространение и печат на медицинска литература.
Независимо издателство, специализирано в областта на съвременните хуманитарни и социални науки.
Издателство, приело за своя мисия представянето на най-добрите образци на художествената литература.
"Картини с думи и багри" е списание за литература, визуални изкуства и общество, издание на издателство gabriell-e-lit.
Издателство за художествена и учебна литература.