1. Литература (25)
  2. Изкуства (30)
  3. Хуманитаристика (44)
  4. Образование (8)
  5. Религия (11)
Електронно списание за литература, критика и хуманитаристика.
Студентско списание за книги и книгоиздаване.
Списание за политика, философия и култура.
Исторически портал и списание.
Медия за много арт, малко шок и щипка зевзеклък.
Електронно издание, което представя идеи за декорация на интериора и градината.
Онлайн библиотека с платен достъп до пълен текст на статии и цифровизирани документи в областта на хуманитарните и социалните науки, отнасящи се до Централна, Източна и Югоизточна Европа.
Издание за дизайн, архитектура и изкуство.
Издание на Института по математика и информатика към БАН. Включва подбрани статии и доклади, представяни на конференциите по дигитализация на научното и културно наследство (DiPP).
Издание на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" за култура и философия, хуманизация и екологизация, информатизация и глобализация, и свързани с тях проблеми.
Информационно-образователен сайт за книги, литература, образование и фотография. Издава се от преподаватели и студенти в катедра "Печат и книгоиздаване" във Факултет по журналистика и масова комуникация на СУ "Св. Климент Охридски".
Рецензирано академично списание със свободен достъп в областта на природните и обществените науки.
Свободен достъп до реферирани научни списания. Издател: Инфо инвест - България.
Списание с новини за визуални и сценични изкуства, интервюта с известни творци, ревюта на нови книги и филми.