Тръст за гражданското общество в Централна и Източна Европа
Донорска организация, която подкрепя граждански проекти и инициативи.
   1. Език
   2. En
   1. URL адрес
   2. http://www.ceetrust.org
   1. Посетено
   2. 275
   1. Ключови думи
   2. Източна Европа, Централна Европа, гражданско общество, хуманитарни институции, институции, донорски организации, граждански инициативи
   1. Категория 1
   2. Институции > Хуманитарни институции
   1. Публикуван
   2. 12.05.2012 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
гражданско общество, институции, хуманитарни институции

Организация на преподаватели, изследователи, специализанти, докторанти и студенти с интереси в областта на социалните науки. Изследователски и образователни проекти, публикации.

Съвпадащи ключови думи
институции, хуманитарни институции

Структура, информация за обучение, издания, ресурси.
Обща информация, изложби, колекции, проекти, публикации, препратки.
Структура, проекти, публикации от научни форуми, издания.
Кратка информация за института, научни проекти, семинари и конференции, доклади, статии.
Неправителствена организация за обучение след висше образование в областта на хуманитарните и социалните науки; програми, събития, електронни ресурси.
Обединява хора, които са решили да насочат житейската си активност към предпазване на хората от заблуждения. Манифест, статии, форум, призове.

Съвпадащи ключови думи
гражданско общество, хуманитарни институции

Неправителствена женска организация. Култура, издания, литературни и детски конкурси, здравна просвета.

Съвпадащи ключови думи
гражданско общество, институции

Съдейства за развитие на демократично гражданство и утвърждаване на демократични идеи и ценности чрез обучение, консултации, обмяна на информация и опит.
Обучение, консултации, обмяна на информация и опит на общините в България, структурите на гражданското общество, институциите на държавната власт, бизнеса, медиите и гражданството.
Сдружение, чиято основна цел е подпомагане развитието на активна гражданска позиция, в подкрепа на осигуряването на свобода в образованието.

Съвпадащи ключови думи
Източна Европа, Централна Европа

Система за разпространение на билети за културни, спортни и други обществени прояви в Централна и Източна Европа.