Литературни фестивали, писмени съкровища и литературни маршрути по Долен Дунав.
Клуб на авторите на хорър в България.
Университетски читателски клуб. Провежда отворени дискусии по предварително избрани книги. Модератори: Йордан Ефтимов, Пламен Дойнов, Морис Фадел.
Сдружение на писатели, литературни преводачи и журналисти. Подпомага изявата на литературните дейци в издаване на произведенията им и популяризиране на тяхното творчество.
Общество, обединяващо различни специалисти, познавачи и любители на творчеството на Ф. Достоевски.
Варненски литературни дни, целящи да насърчат интереса на децата и юношите към четенето.
Литературен проект на Гери Турийска за къси разкази, 10 от които се четат на живо от известни личности всеки месец в Sofia Live Club.
Ангелина Василева представя минали издания на Софийски есенен салон за поезия.
Блог на гилдията на театроведите и драматурзите към САБ с критически и драматургични текстове, ревюта на книги и новини за театър.
Изследователски център към Шуменски университет. Изучава и изследва старобългарското наследство от IX-XI век.
Отворена група за съвместни действия в областта на поезията и философията.
Проект на фондациите "Огънят на Орфей" и "Стоил Куцев-Даскала". Подпомага млади писатели, музиканти, художници и фонографи да развиват таланта си и да го представят пред широката публика.
Устав и правилници, кратки представяния на членовете на секцията и съобщения за актуалния й живот.
Институции в гр. Казанлък, работещи за събиране, изследване и популяризиране на Чудомировото наследство.
Отворена литературна формация, основана през февруари 2013, работеща по пропагандиране на литературното изкуство чрез иницииране на културни събития, школи, проекти, издания, четения и представяния.
Доклади от студентски конференции на Филологически факултет на Югозападен университет "Неофит Рилски".
Проект "Общество на граждани и поети" за възстановяване на литературния музей в града.
Школа по творческо писане за автори до 35 г. В присъствена и дистанционна (скайп) форма. Ръководител Гавраил Панчев.