Информация за членове на съюза, литературни новини, преводна лиература и творби на български автори, живеещи в САЩ и в други страни по света – поети, белетристи и художници.
Информация за съюза и членовете, кодекс на добрата практика, нормативни документи.
Информация за изминали и предстоящи събития, регламент и награди от организирани литературни конкурси, библиографии на автори. Архив на вестник "Реката и приятели".
Фондацията работи за събиране, изследване и популяризиране на Чудомировото творчество.
Неправителствена организация в помощ на гражданското образование, изкуството, науката и културата. Издателска дейност, проекти, награда "Елиас Канети".
Биография, творби и интервюта с лауреати, програма на фестивалa, литературен салон и арт работилница, видеотека.
Празник, посветен на детското творчество на Петя Караколева.
Награда за нова българска художествена проза.
Устав на Асоциацията, общи условия и правила за превод, етични правила.