Устав на Асоциацията, общи условия и правила за превод, етични правила.
Информация за музея. Биография и откъси от творчеството на поета.
История и структура, изследователски проекти, издания.
Литературна агенция, която работи в областта на книгоиздаването и TV и DVD лицензирането в България.
В подкрепа на съвременната българска литература и на изкуството на превода. Созополски семинари. Награда за превод "Кръстан Дянков".
Представени са биографични данни, стихове, проза, писма, посвещения, документи, критика и информация за музея.
За къщата музей, Вазов и Сопот, галерия, цикъл стихове "Под Амбарица".
Литературна агенция, представяща български и италиански автори.
Секции на СПБ, устав, защитни тарифи за превод. Списание "Панорама" - за чуждестранна литература, критика и проблеми на превода. Бюро Преводи.