MB International Literary Agency©Партньор на "За култура"
Литературна агенция, представяща български и италиански автори.
   1. Език
   2. Bg
   1. URL адрес
   2. http://www.mbinternationaliteraryagency.com
   1. Посетено
   2. 927
   1. Ключови думи
   2. автори, преводна литература, художествена литература, литературни институции, институции
   1. Категория 1
   2. Институции > Литературни институции
   1. Публикуван
   2. 21.07.2010 г.

Подобни сайтове

Съвпадащи ключови думи
институции, литературни институции, художествена литература

Устав и правилници, кратки представяния на членовете на секцията и съобщения за актуалния й живот.

Съвпадащи ключови думи
автори, институции, литературни институции

Архив на асоциацията - дейности, новини, инициативи.

Съвпадащи ключови думи
преводна литература, художествена литература

Издателство, специализирано за преводна литература.
Издателство за българска и преводна поезия и проза.

Съвпадащи ключови думи
институции, литературни институции

История и структура, изследователски проекти, издания.
Устав на Асоциацията, общи условия и правила за превод, етични правила.
Неправителствена организация в помощ на гражданското образование, изкуството, науката и културата. Издателска дейност, проекти, награда "Елиас Канети".
Информация за съюза и членовете, кодекс на добрата практика, нормативни документи.
Проект "Общество на граждани и поети" за възстановяване на литературния музей в града.
Доклади от студентски конференции на Филологически факултет на Югозападен университет "Неофит Рилски".
Институции в гр. Казанлък, работещи за събиране, изследване и популяризиране на Чудомировото наследство.
Проект на фондациите "Огънят на Орфей" и "Стоил Куцев-Даскала". Подпомага млади писатели, музиканти, художници и фонографи да развиват таланта си и да го представят пред широката публика.
Отворена група за съвместни действия в областта на поезията и философията.

Съвпадащи ключови думи
автори, институции

За къщата музей, Вазов и Сопот, галерия, цикъл стихове "Под Амбарица".
Представени са биографични данни, стихове, проза, писма, посвещения, документи, критика и информация за музея.