Сдружение на писатели, литературни преводачи и журналисти. Подпомага изявата на литературните дейци в издаване на произведенията им и популяризиране на тяхното творчество.
Общество, обединяващо различни специалисти, познавачи и любители на творчеството на Ф. Достоевски.
Отворена група за съвместни действия в областта на поезията и философията.
Проект на фондациите "Огънят на Орфей" и "Стоил Куцев-Даскала". Подпомага млади писатели, музиканти, художници и фонографи да развиват таланта си и да го представят пред широката публика.
Устав и правилници, кратки представяния на членовете на секцията и съобщения за актуалния й живот.
Институции в гр. Казанлък, работещи за събиране, изследване и популяризиране на Чудомировото наследство.
Доклади от студентски конференции на Филологически факултет на Югозападен университет "Неофит Рилски".
Проект "Общество на граждани и поети" за възстановяване на литературния музей в града.
Архив на асоциацията - дейности, новини, инициативи.
Информация за съюза и членовете, кодекс на добрата практика, нормативни документи.
Неправителствена организация в помощ на гражданското образование, изкуството, науката и културата. Издателска дейност, проекти, награда "Елиас Канети".
Устав на Асоциацията, общи условия и правила за превод, етични правила.
История и структура, изследователски проекти, издания.
Литературна агенция, представяща български и италиански автори.