Информация за Петя Дубарова, за музея, за конкурса на нейно име. Виртуална разходка.
Секции на СПБ, устав, защитни тарифи за превод. Списание "Панорама" - за чуждестранна литература, критика и проблеми на превода. Бюро Преводи.
Повече информация за LiterNet и поддържаните от него сайтове. Интересни публикации, книги, проекти...
История и структура, изследователски проекти, издания.
Школа по творческо писане за автори до 35 г. В присъствена и дистанционна (скайп) форма. Ръководител Гавраил Панчев.
Устав на Асоциацията, общи условия и правила за превод, етични правила.
За къщата музей, Вазов и Сопот, галерия, цикъл стихове "Под Амбарица".
Издава авторски литературоведски трудове, юбилейни сборници, публикации от научни форуми и проекти.
История, ръководство, инициативи, кратки биографични и творчески данни за членове на сдружението. Вестник "Литературно земеделско знаме".
Фестивал за съвременна поезия в България.
В подкрепа на съвременната българска литература и на изкуството на превода. Созополски семинари. Награда за превод "Кръстан Дянков".