Клуб на авторите на хорър в България.
Университетски читателски клуб. Провежда отворени дискусии по предварително избрани книги. Модератори: Йордан Ефтимов, Пламен Дойнов, Морис Фадел.
Общество, обединяващо различни специалисти, познавачи и любители на творчеството на Ф. Достоевски.
Отворена група за съвместни действия в областта на поезията и философията.
Отворена литературна формация, основана през февруари 2013, работеща по пропагандиране на литературното изкуство чрез иницииране на културни събития, школи, проекти, издания, четения и представяния.
Проект "Общество на граждани и поети" за възстановяване на литературния музей в града.
Неправителствена организация в помощ на гражданското образование, изкуството, науката и културата. Издателска дейност, проекти, награда "Елиас Канети".
История и структура, изследователски проекти, издания.
Литературна агенция, която работи в областта на книгоиздаването и TV и DVD лицензирането в България.